DT电子游戏名称

关于清理我校成人高等教育在校生学籍库并对部分学生拟做退学处理的公示

发布时间:2018-06-16 16:22:26阅读量:149740

 

为维护高等教育学籍学历管理制度的严肃性,保证在校生数据的准确性,根据《广东省教育厅关于规范高等教育在校生学籍数据管理的通知》(粤教高函【201527号)文件要求,我院对全国高等教育学籍学历管理平台在校生学籍数据库进行了清理,根据《深圳大学成人高等教育学生学籍管理规定》,拟对刘乙翮1049名(名单见附件)未按规定注册缴费或已超规定学习年限的学生作退学处理,现予以公示,公示时间为329日至404日。

如对处理意见有异,请于公示期内向学院提交书面申诉,逾期将不再受理。

 

附件:学信平台学籍数据清理公示名单

 

                                       深圳大学继续教育学院

                                           2018329

 

(联系人:姚老师   联系电话:82113042